راز عمر خيام نيز با حل معماى كوانتوم (ذره-موج) در فراجامعه شناسى كشف شد
خيامى پژوهى نوين

راز عمر خيام نيز با حل معماى كوانتوم (ذره-موج) در فراجامعه شناسى كشف شد

نخستين كتاب مجموعه ى دوازده جلدى «راز عمر خيام»  (به زبان انگليسى) براى پيام شناسىِ رباعيات در انديشه ى جامعه شناختىِ ذره-موجى (كوانتوم) با عنوان «خيامى پژوهىِ نوين» بزودى توسط پژوهشكده خيام انتشار مى يابد. فراجامعه [read more]

تاريخ واقعى تولد و درگذشت عمر خیام در ١٠٢ سالگى (٥١٧-٤١٢ ﻫ ق يا ٥٠٢-٤٠٠ ﻫ ش يا ١١٢٣-١٠٢١ م) كشف و بازتأييد شد، هزاره تولد و نهمين سده درگذشت او قريب الوقوع اند
هزاره خيامى

تاريخ واقعى تولد و درگذشت عمر خیام در ١٠٢ سالگى (٥١٧-٤١٢ ﻫ ق يا ٥٠٢-٤٠٠ ﻫ ش يا ١١٢٣-١٠٢١ م) كشف و بازتأييد شد، هزاره تولد و نهمين سده درگذشت او قريب الوقوع اند

بنا بر گزارش دومين كتاب مجموعه دوازده جلدى «راز عمر خيام» (به زبان انگليسى) با عنوان «هزاره خیامی» تولد عمر خيام در ٢٠ خرداد ٤٠٠ هجرى شمسى برابر با ١٠ ژوئن ١٠٢١ ميلادى گريگورى يا ١٩ صفر سال ٤١٢ [read more]

ستاره شناسى خيامى

سرچشمه ى نام ادبى عمر ‘خيام’ كشف و سرودن ديوانى شامل هزار رباعى از او مستقلاً اثبات شد

بنا بر گزارش سومين كتاب مجموعه دوازده جلدى «راز عمر خيام» (به زبان انگليسى) با عنوان «ستاره شناسى خيامى»، نام ادبىِ عمر ‘خیام’ ريشه در طالع اين ستاره شناس، فیلسوف، ریاضی دان، و شاعر داشته است. همچنين، [read more]