هزاره خيامى

تاريخ واقعى تولد و درگذشت عمر خیام در ١٠٢ سالگى (٥١٧-٤١٢ ﻫ ق يا ٥٠٢-٤٠٠ ﻫ ش يا ١١٢٣-١٠٢١ م) كشف و بازتأييد شد، هزاره تولد و نهمين سده درگذشت او قريب الوقوع اند

[To read this post in English, please visit here] [To read two other related posts visit here and here] بنا بر گزارش دومين كتاب مجموعه دوازده جلدى «راز عمر خيام» (به زبان انگليسى) با عنوان «هزاره خیامی» تولد عمر [read more]